Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie. Terenem działania naszej Poradni jest: Powiat Mrągowski obejmujący: Miasto Mrągowo, Miasto Mikołajki oraz Gminy: Mrągowo, Mikołajki, Piecki i Sorkwity.

Przyjmujemy bez skierowań. Wszystkie oferowane przez nas usługi są dobrowolne i nieodpłatne.

Główne cele poradni w realizacji diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopoedycznej

Badania psychologiczne
i pedagogiczne dzieci w wieku 0-6 lat

Ocena rozwoju poznawczego jak
i emocjonalno - społecznego. Określenie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju lub specjalnych potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych dzieci z zaburzeniami rozwoju. Ocena gotowości szkolnej.

Badania psychologiczne
i pedagogiczne uczniów klas
I-III, IV-VIII i szkół ponadpodstawowych

Realizacja badań dzieci i młodzieży
z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Badania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Badania relacji rodzinnych w przypadku problemów emocjonalnych. Badania z zakresu doradztwa zawodowego.

Prowadzenie obserwacji psychologicznych i pedagogicznych

Profilaktyka, terapia i prognoza tendencji rozwojowych na podstawie badań, które mogą być zlecone na potrzeby diagnozy
i terapii za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dyrektorów placówek oświatowych.

Badania logopedyczne dzieci
i młodzieży

Analiza czynności nadawania mowy (mówienia, umiejętności ekspresyjnych). Diagnozowanie umiejętności porozumiewania się, w tym rozumienia mowy oraz nadawania mowy w aspekcie: fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym
i ekspresyjnym.

Przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.

Obserwacje i badania mogą być przeprowadzone na terenie szkół czy przedszkoli lub w innych placówkach, gdzie nie jest zatrudniony logopoeda.

Przesiewowe badania słuchu i wzroku technologią komputerową.

Przeprowadzamy badania zarówno
w Poradni, jak i na terenie szkół czy przedszkoli (zależnie od zapotrzebowania).

" Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż. "

Janusz Korczak

Fachowa pomoc specjalistów

Wyspecjalizowana kadra, w skład której wchodzą: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, pedagog resocjalizacji, psychoterapeuta, mediator.

Szeroki zakres wiekowy badanych

Poradnia prowadzi badania już od najmłodszych lat, poczynając od dzieci 0-3 poprzez wiek przedszkolny i szkolny aż do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Wiele form pomocy

Poradnia realizując swoją misję stosuje zaawansowane terapie pedagogiczne, logopoedyczne, psychologiczne wykorzystując przy tym nowe technologie.

Dalsza droga

Poradnia oferuje pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz prowadzi doradztwo w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jak i również w planowaniu kariery zawodowej.